top of page
Search

אסיפת הורים - פודקסט ב YNET

Updated: May 7האם מותר להעניש ילדים? או לא?

מה זה בכלל עונש, מה זה בכלל להעניש? באיזה גיל להעניש?

האם זה דומה או שונה להצבת גבולות?

מה זה עושה לנו ההורים?

מה זה עושה לילדים ?

האם ענישה היא יעילה? ומה קורה כאשר אנו לא מענישים בכלל?

שאלות אלו ואחרות נשאלתי בתכנית "אסיפת הורים" על ידי הגר כוכבי העיתונאית, המראיינת המקסימה, שמכוונת בתכניתה להבנת העולמות של הורים וילדיהם על כל הבטיהם.


מוזמנות להקשיב לראיון המלא בפוסקסט ששודר ברדיו YNET:bottom of page